O mně

Zabývám se psychoterapií a poradenstvím v oblasti osobního rozvoje. Ve své praxi propojuji zkušenosti a znalosti z oblasti psychologie s hlubinnou regresní terapií a metodou EFT.

Tyto techniky dokáží efektivně řešit nejrůznější psychické a psychosomatické obtíže (strachy, úzkosti, chronické bolesti, vztahové problémy, nezpracovaná traumata, krize v určité oblasti života, závislosti a jiné). Zároveň umožňují hlubší poznání sebe sama a pomáhají nám rozpoznat a uvědomit si naše staré postoje a přesvědčení, která nám mohu bránit v dalším osobním rozvoji.

Je mi ctí být Vaším průvodcem na této cestě.

Ing. Eliška Sojková