Regresní terapie

Hlubinná regresní terapie jako návrat k sobě

Regresní terapie je nástroj, který nám umožňuje zkoumat časovou osu našeho vývoje, rozpomenout se na důležité události našeho života a nalézt a vyléčit původní příčiny našich současných potíží. Vyhledáním a znovuprožitím těchto událostí se uvolňuje potlačený emocionální náboj, což vede k úlevě a změně prožívání původně traumatických či nepříjemných událostí. Získáváme též nadhled a máme možnost uvědomit si naše staré postoje a přesvědčení a pochopit role, které v dramatu našeho života hrajeme.

Na počátku regresní terapie je důležité ujasnit si záměr, se kterým klient přichází. Někdy bývá na první pohled zřejmý (například nemoc, vztahové problémy, konkrétní nezpracované trauma, strachy, úzkosti, krize v určité oblasti života, ztráta blízké osoby, závislosti), jindy klient jen pociťuje celkovou nespokojenost se svým životem, aniž by mohl pojmenovat nějaký konkrétní problém.

Regresní terapie probíhá ve stavu hlubokého uvolnění a relaxace, nicméně klient je po celou dobu bdělý a pamatuje si veškeré dění během terapie. Celým procesem se nechává vést terapeutem, který mu pomáhá vybavit si z podvědomí události, které přímo souvisí s dohodnutým tématem, a ty pak následně společně zpracovávají.

Obvyklá délka jednoho sezení regresní terapie je 2-3 hodiny.