Metoda EFT – cesta k emoční svobodě

Metoda EFT neboli Emotional Freedom Techniques (v překladu: techniky emoční svobody) je terapií, která se zaměřuje na uvolňování nahromaděných negativních emocí. Tyto negativní emoce, spojené se zážitky, traumaty a nepříjemnými chvílemi, které jsme během života prožili, mohou kromě naší psychiky ovlivňovat i naše tělo.

Metoda EFT je příjemnou technikou kombinující terapeutický rozhovor s akupresurou. Terapeut jemným poklepem na reflexní body na rukou a hlavě klienta stimuluje energetické dráhy. Proto se pro tuto metodu používá též termín energetická psychologie.

Na počátku terapie metodou EFT je důležité ujasnit si, s jakým problémem klient přichází, co potřebuje řešit. Každý člověk prožívá emoce a s nimi spojené tělesné pocity různě. Například strach může vnímat jako bušení srdce, stažený žaludek, tlak na hrudníku, či knedlík v krku. Pocity se během terapie mohou měnit a přesouvat různě po těle. To je známkou, že se energie v drahách rozproudila a systém se harmonizuje. Klient vnímá úlevu a pocit uvolnění již během prvního EFT sezení.

Metoda EFT je velmi vhodná i pro děti. V těchto případech se osvědčilo realizovat úvodní terapii nejprve s rodičem a až poté s dítětem.

Obvyklá délka jednoho EFT sezení je 1-2 hodiny.