Regresní terapie – cesta do minulosti

Regresní terapie je nástroj, který umožňuje rozpomenout se na důležité události našeho života a nalézt a vyléčit původní příčiny našich současných potíží. V regresní terapii získává klient přístup i ke vzpomínkám, které si běžně není schopen vybavit (velmi rané dětství, perinatální i prenatální období).

Klient pod vedením terapeuta postupuje zpět po časové ose ke klíčovým událostem svého života. Znovuprožitím těchto událostí se uvolňují potlačené emoce, klient má možnost uvědomit si své staré postoje a přesvědčení, pochopit svoji roli, kterou v dané události sehrál, i získat určitý nadhled a porozumění širším souvislostem. Dochází k úlevě a změně prožívání původně traumatických či nepříjemných událostí.

Na počátku regresní terapie je důležité ujasnit si záměr, se kterým klient přichází. Někdy bývá na první pohled zřejmý (například nemoc, vztahové problémy, konkrétní nezpracované trauma, strachy, úzkosti, krize v určité oblasti života, ztráta blízké osoby, závislosti), jindy klient jen pociťuje celkovou nespokojenost se svým životem, aniž by mohl pojmenovat nějaký konkrétní problém.

Regresní terapie probíhá ve stavu hlubokého uvolnění a relaxace, nicméně klient je po celou dobu bdělý a pamatuje si veškeré dění během terapie. Celým procesem se nechává vést terapeutem, který mu pomáhá vybavit si z podvědomí události, které přímo souvisí s dohodnutým tématem, a ty pak následně společně zpracovávají.

Obvyklá délka jednoho sezení regresní terapie je 2-3 hodiny.

Rádi byste se objednali na terapii?

Máte dotaz, který bych Vám mohla zodpovědět?

Vyplňte prosím kontaktní formulář. Brzy se Vám ozvu zpět.

Vaše osobní údaje budou použity pro zodpovězení Vašeho dotazu, potvrzení Vaší objednávky či organizační zajištění akcí pořádaných v rámci projektů Terapie Kutná Hora. Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a v žádném případě je neposkytujeme třetím stranám. Více o mých zásadách zpracování osobních údajů zde.