Jak lépe pracovat se stresem – zmapuj si, co tě stresuje

Pokud chceš se stresem ještě lépe pracovat, zaměř se nejprve na to, odkud se ve tvém životě bere. Zmapuj si oblasti a konkrétní situace, které pro tebe představují zdroj stresu. Mohou to být tvé vztahy, práce, minulost, budoucnost, životní styl…  

K základnímu zmapování své situace můžeš použít jedno z následujících cvičení:

Intuitivní psaní

Připrav si blok a tužku, vyhraď si pro sebe 10 – 15 minut nerušeného času a polož si otázku, co tě ve tvém životě právě teď stresuje. Jakmile začnou přicházet první myšlenky, jenom je zapisuj. Nehodnoť je, nezkoumej. Zapisuj vše, i kdyby ti to připadalo jakkoli zvláštní, nepodstatné, nesmyslné. Zapisuj na každý řádek jednu položku a takto se tomu věnuj minimálně 5 minut. Poté se můžeš ke každé položce vrátit a podívat se, co konkrétně tě na dané situaci stresuje. Zapisuj a ptej se takto opakovaně, postupuj více do hloubky, až se dostaneš k jádru problému.

Myšlenková mapa

Připrav si velký prázdný list papíru, do jeho středu umísti svoji otázku a do jednotlivých větví zapisuj své odpovědi. Příliš obecnou formulaci můžeš opět upřesnit otázkou, co přesně tě na dané situaci stresuje a rozvinout ji tak do dalších větví, až se dostaneš ke zcela konkrétním odpovědím. Mohou to být události, okolnosti, situaci, případně lidé, které se nějakým konkrétním způsobem chovají.

Takto získáš základní přehled, se kterým můžeš dále pracovat. Například přiřadit jednotlivým událostem bodové hodnocení, které odpovídá tebou vnímané intenzitě stresu.

Dále se povívej na to, jaká je tvoje obvyklá reakce na každou konkrétní situaci. V odpovědích se objeví tvé naučené reakce, přesvědčení a postoje, se kterými můžeš opět dál pracovat a zhodnotit si, zda ti tato tvá reakce pomáhá stres zvládnout. Pokud je pro tebe prospěšná, našla jsi osvědčený způsob, který můžeš příště zopakovat.

Nepomáhá ti tvá naučená reakce? Vymysli způsob, jak se můžeš zachovat příště. Co jiného můžeš udělat místo toho, co děláš teď. A pak udělej.

A pokud tě stresuje situace, kterou žádným způsobem nemůžeš ovlivnit? Například ses s autem zasekla v dopravní zácpě a díky tomu přijedeš pozdě na důležitou schůzku. Tím, že se budeš stresovat, se tvoje situace nevyřeší. Kolona se určitě díky tomu rychleji nerozjede.   I zde ale existuje řešení, jak se uvolnit. Zamysli se, jakým způsobem můžeš změnit svůj postoj k dané situaci, aby mě tolik nestresovala. Mnohdy k tomu stačí nesnažit se změnit věci a události, na které nemáš vliv, a přijmout danou situaci takovou, jaká momentálně je. Přestat si stěžovat a dát svoji pozornost a energii věcem, které ovlivnit můžeš.